دعوت کنید
جایزه بگیرید

دوستان خود را به هومسا دعوت کنید و اعتبار سفر هدیه بگیرید


لینک دعوت یا کد معرفی خود را برای دوستانتان ارسال کنید تا در اولین رزرو 10,000 تومان اعتبار هومسا هدیه بگیرند

بعد از پایان اولین رزروشان به تعداد افراد معرفی شده از هومسا 20,000 تومان هدیه بگیرید

بعد از ثبت نام روی حساب کاربری خود کلیک کرده و کد معرف را برای دوستانتان ارسال نمایید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید