درخواست رزرو

150,000 تومان /
هر شب
در ماه
قیمت ایام خاص
تاریخ ورود
تاریخ خروج
لطفا تاریخ ورود و خروج را انتخاب کنید. لطفا تعداد مهمانان را انتخاب کنید.
تاریخ‌‌های موجود و هزینه اقامت به ازای هر شب را وارد کنید.
ثبت درخواست رزرو رایگان است
مشاهده تصاویر
User Profile Image
عاطفه شادمهری
کد اقامتگاه: 12320

آپارتمان یک خوابه طبقه چهارم

خراسان رضوی ، مشهد
 • آپارتمان - 1 خوابه
  اتاق خصوصی
 • 3 نفر ظرفیت استاندارد
 • تخت
 • Jeya

درباره اقامتگاه

آپارتمان یک خوابه دارای سه تخت میباشد. این واحد واقع در طبقه چهارم میباشد.قوانین اقامتگاه

ساعت خروج : منعطف
ساعت ورود : منعطف
مناسب اقامت خانواده / کودکان

تقویم و قیمت

بهمن 1398  

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج‌شنبه
 • جمعه
 • 28 دی
  ریال 150
  مسدود رزرو شده
 • 29 دی
  ریال 150
  مسدود رزرو شده
 • 30 دی
  ریال 150
  مسدود رزرو شده
 • 1 بهمن
  ریال 150
  مسدود رزرو شده
 • 2 بهمن
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 3 بهمن
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 4 بهمن
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 5 بهمن
  ریال 150
  مسدود رزرو شده
 • 6 بهمن
  ریال 150
  مسدود رزرو شده
 • 7 بهمن
  ریال 150
  مسدود رزرو شده
 • 8 بهمن
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 9 بهمن
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 10 بهمن
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 11 بهمن
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 12 بهمن
  ریال 150
  مسدود رزرو شده
 • 13 بهمن
  ریال 150
  مسدود رزرو شده
 • 14 بهمن
  ریال 150
  مسدود رزرو شده
 • 15 بهمن
  ریال 150
  مسدود رزرو شده
 • 16 بهمن
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 17 بهمن
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 18 بهمن
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 19 بهمن
  ریال 150
  مسدود رزرو شده
 • 20 بهمن
  ریال 150
  مسدود رزرو شده
 • 21 بهمن
  ریال 150
  مسدود رزرو شده
 • 22 بهمن
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 23 بهمن
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 24 بهمن
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 25 بهمن
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 26 بهمن
  ریال 150
  مسدود رزرو شده
 • 27 بهمن
  ریال 150
  مسدود رزرو شده
 • 28 بهمن
  ریال 150
  مسدود رزرو شده
 • 29 بهمن
  ریال 150
  مسدود رزرو شده
 • 30 بهمن
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 1 اسفند
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 2 اسفند
  ریال 170
  مسدود رزرو شده

قیمت به هزارتومان می باشد

تخفیف دار

اسفند 1398  

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج‌شنبه
 • جمعه
 • 26 بهمن
  ریال 150
  مسدود رزرو شده
 • 27 بهمن
  ریال 150
  مسدود رزرو شده
 • 28 بهمن
  ریال 150
  مسدود رزرو شده
 • 29 بهمن
  ریال 150
  مسدود رزرو شده
 • 30 بهمن
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 1 اسفند
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 2 اسفند
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 3 اسفند
  ریال 150
  مسدود رزرو شده
 • 4 اسفند
  ریال 150
  مسدود رزرو شده
 • 5 اسفند
  ریال 150
  مسدود رزرو شده
 • 6 اسفند
  ریال 150
  مسدود رزرو شده
 • 7 اسفند
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 8 اسفند
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 9 اسفند
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 10 اسفند
  ریال 150
  مسدود رزرو شده
 • 11 اسفند
  ریال 150
  مسدود رزرو شده
 • 12 اسفند
  ریال 150
  مسدود رزرو شده
 • 13 اسفند
  ریال 150
  مسدود رزرو شده
 • 14 اسفند
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 15 اسفند
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 16 اسفند
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 17 اسفند
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 18 اسفند
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 19 اسفند
  ریال 150
  مسدود رزرو شده
 • 20 اسفند
  ریال 150
  مسدود رزرو شده
 • 21 اسفند
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 22 اسفند
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 23 اسفند
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 24 اسفند
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 25 اسفند
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 26 اسفند
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 27 اسفند
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 28 اسفند
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 29 اسفند
  ریال 170
  مسدود رزرو شده
 • 1 فروردین
  ریال 170
  مسدود رزرو شده

قیمت به هزارتومان می باشد

م.ت : میلیون تومان

قیمت به هزارتومان می باشد تخفیف دار