درخواست رزرو

350,000 تومان /
هر شب
در ماه
قیمت ایام خاص
تاریخ ورود
تاریخ خروج
لطفا تاریخ ورود و خروج را انتخاب کنید. لطفا تعداد مهمانان را انتخاب کنید.
تاریخ‌‌های موجود و هزینه اقامت به ازای هر شب را وارد کنید.
ثبت درخواست رزرو رایگان است
User Profile Image
رئوف جراحی
کد اقامتگاه: 13328

آپارتمان هیراد b4-شهرک صدف

هرمزگان ، کیش
 • آپارتمان - 2 خوابه
  دربست
 • 0 نفر ظرفیت استاندارد
  به علاوه 4 نفر اضافه
 • تخت
 • Jeya

درباره اقامتگاه


B4کد
۲خواب ۱۳۰ متری
شهرک صدف
مرکز شهر پشت بازار مروارید
دارای ۳ تراس بزرگ
مناسب برای خانواده ها با مبلمان تخت خوابشو
۲ سرویس ایران و فرهنگی
فول امکانات
نزدیک به مارکت و سینما
همراه با نگهبان ۲۴قوانین اقامتگاه

ساعت خروج : منعطف
ساعت ورود : منعطف

تقویم و قیمت

قیمت هر نفر اضافه : تومان 50000
تخفیف به ازای 7 شب اقامت : 10 درصد
تخفیف به ازای 28 شب اقامت : 15 درصد

آذر 1398  

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج‌شنبه
 • جمعه
 • 25 آبان
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 26 آبان
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 27 آبان
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 28 آبان
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 29 آبان
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 30 آبان
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 1 آذر
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 2 آذر
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 3 آذر
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 4 آذر
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 5 آذر
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 6 آذر
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 7 آذر
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 8 آذر
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 9 آذر
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 10 آذر
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 11 آذر
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 12 آذر
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 13 آذر
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 14 آذر
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 15 آذر
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 16 آذر
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 17 آذر
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 18 آذر
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 19 آذر
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 20 آذر
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 21 آذر
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 22 آذر
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 23 آذر
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 24 آذر
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 25 آذر
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 26 آذر
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 27 آذر
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 28 آذر
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 29 آذر
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 30 آذر
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 1 دی
  ریال 350 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 2 دی
  ریال 350 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 3 دی
  ریال 350 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 4 دی
  ریال 350 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 5 دی
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 6 دی
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده

قیمت به هزارتومان می باشد

دی 1398  

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج‌شنبه
 • جمعه
 • 30 آذر
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 1 دی
  ریال 350 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 2 دی
  ریال 350 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 3 دی
  ریال 350 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 4 دی
  ریال 350 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 5 دی
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 6 دی
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 7 دی
  ریال 350 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 8 دی
  ریال 350 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 9 دی
  ریال 350 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 10 دی
  ریال 350 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 11 دی
  ریال 350 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 12 دی
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 13 دی
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 14 دی
  ریال 350 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 15 دی
  ریال 350 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 16 دی
  ریال 350 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 17 دی
  ریال 350 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 18 دی
  ریال 350 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 19 دی
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 20 دی
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 21 دی
  ریال 350 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 22 دی
  ریال 350 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 23 دی
  ریال 350 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 24 دی
  ریال 350 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 25 دی
  ریال 350 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 26 دی
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 27 دی
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 28 دی
  ریال 350 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 29 دی
  ریال 350 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 30 دی
  ریال 350 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 1 بهمن
  ریال 350 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 2 بهمن
  ریال 350 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 3 بهمن
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 4 بهمن
  ریال 400 ه.ت
  مسدود رزرو شده

قیمت به هزارتومان می باشد

م.ت : میلیون تومان

قیمت به هزارتومان می باشد