درخواست رزرو

600,000 تومان /
هر شب
در ماه
قیمت ایام خاص
تاریخ ورود
تاریخ خروج
لطفا تاریخ ورود و خروج را انتخاب کنید. لطفا تعداد مهمانان را انتخاب کنید.
تاریخ‌‌های موجود و هزینه اقامت به ازای هر شب را وارد کنید.
ثبت درخواست رزرو رایگان است
User Profile Image
کاظم کاظم پور
کد اقامتگاه: 14803

ویلای3خوابه دربست شیک پلاک اول ساحل

مازندران ، نوشهر
 • ویلا - 3 خوابه
  دربست
 • 1 نفر ظرفیت استاندارد
  به علاوه 4 نفر اضافه
 • تخت
 • Jeya

درباره اقامتگاه

این ویلا درمنطقه شهری واقع شده وبه تمام امکانات رفاهی وتفریحی دسترسی کامل را دارد(500متر) با چشم انداز کامل ساحل

ویلا بطور دربست دراختیار مهمانان گرامی استقوانین اقامتگاه

ساعت خروج : 12
ساعت ورود : 14
مناسب اقامت خانواده / کودکان
استعمال دخانیات مجاز است

رعایت حقوق اخلاقی واجتماعی متعارف جامعه


تقویم و قیمت

قیمت هر نفر اضافه : تومان 50000

خرداد 1399  

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج‌شنبه
 • جمعه
 • 27 اردیبهشت
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 28 اردیبهشت
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 29 اردیبهشت
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 30 اردیبهشت
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 31 اردیبهشت
  ریال 700
  مسدود رزرو شده
 • 1 خرداد
  ریال 1500
  مسدود رزرو شده
 • 2 خرداد
  ریال 1500
  مسدود رزرو شده
 • 3 خرداد
  ریال 1500
  مسدود رزرو شده
 • 4 خرداد
  ریال 1500
  مسدود رزرو شده
 • 5 خرداد
  ریال 1500
  مسدود رزرو شده
 • 6 خرداد
  ریال 1500
  مسدود رزرو شده
 • 7 خرداد
  ریال 1500
  مسدود رزرو شده
 • 8 خرداد
  ریال 1500
  مسدود رزرو شده
 • 9 خرداد
  ریال 1500
  مسدود رزرو شده
 • 10 خرداد
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 11 خرداد
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 12 خرداد
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 13 خرداد
  ریال 1500
  مسدود رزرو شده
 • 14 خرداد
  ریال 1500
  مسدود رزرو شده
 • 15 خرداد
  ریال 1500
  مسدود رزرو شده
 • 16 خرداد
  ریال 1500
  مسدود رزرو شده
 • 17 خرداد
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 18 خرداد
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 19 خرداد
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 20 خرداد
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 21 خرداد
  ریال 700
  مسدود رزرو شده
 • 22 خرداد
  ریال 700
  مسدود رزرو شده
 • 23 خرداد
  ریال 700
  مسدود رزرو شده
 • 24 خرداد
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 25 خرداد
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 26 خرداد
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 27 خرداد
  ریال 1500
  مسدود رزرو شده
 • 28 خرداد
  ریال 1500
  مسدود رزرو شده
 • 29 خرداد
  ریال 1500
  مسدود رزرو شده
 • 30 خرداد
  ریال 1500
  مسدود رزرو شده
 • 31 خرداد
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 1 تیر
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 2 تیر
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 3 تیر
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 4 تیر
  ریال 700
  مسدود رزرو شده
 • 5 تیر
  ریال 700
  مسدود رزرو شده
 • 6 تیر
  ریال 700
  مسدود رزرو شده

قیمت به هزارتومان می باشد

تخفیف دار

تیر 1399  

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج‌شنبه
 • جمعه
 • 31 خرداد
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 1 تیر
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 2 تیر
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 3 تیر
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 4 تیر
  ریال 700
  مسدود رزرو شده
 • 5 تیر
  ریال 700
  مسدود رزرو شده
 • 6 تیر
  ریال 700
  مسدود رزرو شده
 • 7 تیر
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 8 تیر
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 9 تیر
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 10 تیر
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 11 تیر
  ریال 700
  مسدود رزرو شده
 • 12 تیر
  ریال 700
  مسدود رزرو شده
 • 13 تیر
  ریال 700
  مسدود رزرو شده
 • 14 تیر
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 15 تیر
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 16 تیر
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 17 تیر
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 18 تیر
  ریال 700
  مسدود رزرو شده
 • 19 تیر
  ریال 700
  مسدود رزرو شده
 • 20 تیر
  ریال 700
  مسدود رزرو شده
 • 21 تیر
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 22 تیر
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 23 تیر
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 24 تیر
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 25 تیر
  ریال 700
  مسدود رزرو شده
 • 26 تیر
  ریال 700
  مسدود رزرو شده
 • 27 تیر
  ریال 700
  مسدود رزرو شده
 • 28 تیر
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 29 تیر
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 30 تیر
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 31 تیر
  ریال 600
  مسدود رزرو شده
 • 1 مرداد
  ریال 700
  مسدود رزرو شده
 • 2 مرداد
  ریال 700
  مسدود رزرو شده
 • 3 مرداد
  ریال 700
  مسدود رزرو شده

قیمت به هزارتومان می باشد

م.ت : میلیون تومان

قیمت به هزارتومان می باشد تخفیف دار