درخواست رزرو

500,000 تومان /
هر شب
در ماه
قیمت ایام خاص
برای حفظ سلامتی شما و جلوگیری از انتشار ویروس کرونا امکان رزرو وجود ندارد
User Profile Image
کاظم کاظم پور
کد اقامتگاه: 14803

ویلای3خوابه دربست شیک پلاک اول ساحل

مازندران ، نوشهر
 • ویلا - 3 خوابه
  دربست
 • 1 نفر ظرفیت استاندارد
  به علاوه 4 نفر اضافه
 • تخت
 • Jeya

درباره اقامتگاه

این ویلا درمنطقه شهری واقع شده وبه تمام امکانات رفاهی وتفریحی دسترسی کامل را دارد(500متر) با چشم انداز کامل ساحل

ویلا بطور دربست دراختیار مهمانان گرامی استقوانین اقامتگاه

ساعت خروج : 12
ساعت ورود : 14
مناسب اقامت خانواده / کودکان
استعمال دخانیات مجاز است

رعایت حقوق اخلاقی واجتماعی متعارف جامعه


تقویم و قیمت

قیمت هر نفر اضافه : تومان 50000

فروردین 1399  

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج‌شنبه
 • جمعه
 • 24 اسفند
  ریال 1300
  مسدود رزرو شده
 • 25 اسفند
  ریال 1300
  مسدود رزرو شده
 • 26 اسفند
  ریال 1300
  مسدود رزرو شده
 • 27 اسفند
  ریال 1300
  مسدود رزرو شده
 • 28 اسفند
  ریال 1300
  مسدود رزرو شده
 • 29 اسفند
  ریال 1300
  مسدود رزرو شده
 • 1 فروردین
  ریال 1300
  مسدود رزرو شده
 • 2 فروردین
  ریال 1300
  مسدود رزرو شده
 • 3 فروردین
  ریال 1300
  مسدود رزرو شده
 • 4 فروردین
  ریال 1300
  مسدود رزرو شده
 • 5 فروردین
  ریال 1300
  مسدود رزرو شده
 • 6 فروردین
  ریال 1300
  مسدود رزرو شده
 • 7 فروردین
  ریال 1300
  مسدود رزرو شده
 • 8 فروردین
  ریال 1300
  مسدود رزرو شده
 • 9 فروردین
  ریال 1300
  مسدود رزرو شده
 • 10 فروردین
  ریال 1300
  مسدود رزرو شده
 • 11 فروردین
  ریال 1300
  مسدود رزرو شده
 • 12 فروردین
  ریال 1300
  مسدود رزرو شده
 • 13 فروردین
  ریال 1300
  مسدود رزرو شده
 • 14 فروردین
  ریال 1300
  مسدود رزرو شده
 • 15 فروردین
  ریال 1300
  مسدود رزرو شده
 • 16 فروردین
  ریال 1300
  مسدود رزرو شده
 • 17 فروردین
  ریال 1300
  مسدود رزرو شده
 • 18 فروردین
  ریال 1300
  مسدود رزرو شده
 • 19 فروردین
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 20 فروردین
  ریال 550
  مسدود رزرو شده
 • 21 فروردین
  ریال 1300
  مسدود رزرو شده
 • 22 فروردین
  ریال 550
  مسدود رزرو شده
 • 23 فروردین
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 24 فروردین
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 25 فروردین
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 26 فروردین
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 27 فروردین
  ریال 550
  مسدود رزرو شده
 • 28 فروردین
  ریال 550
  مسدود رزرو شده
 • 29 فروردین
  ریال 550
  مسدود رزرو شده
 • 30 فروردین
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 31 فروردین
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 1 اردیبهشت
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 2 اردیبهشت
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 3 اردیبهشت
  ریال 550
  مسدود رزرو شده
 • 4 اردیبهشت
  ریال 550
  مسدود رزرو شده
 • 5 اردیبهشت
  ریال 550
  مسدود رزرو شده

قیمت به هزارتومان می باشد

تخفیف دار

اردیبهشت 1399  

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج‌شنبه
 • جمعه
 • 30 فروردین
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 31 فروردین
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 1 اردیبهشت
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 2 اردیبهشت
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 3 اردیبهشت
  ریال 550
  مسدود رزرو شده
 • 4 اردیبهشت
  ریال 550
  مسدود رزرو شده
 • 5 اردیبهشت
  ریال 550
  مسدود رزرو شده
 • 6 اردیبهشت
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 7 اردیبهشت
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 8 اردیبهشت
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 9 اردیبهشت
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 10 اردیبهشت
  ریال 550
  مسدود رزرو شده
 • 11 اردیبهشت
  ریال 550
  مسدود رزرو شده
 • 12 اردیبهشت
  ریال 550
  مسدود رزرو شده
 • 13 اردیبهشت
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 14 اردیبهشت
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 15 اردیبهشت
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 16 اردیبهشت
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 17 اردیبهشت
  ریال 550
  مسدود رزرو شده
 • 18 اردیبهشت
  ریال 550
  مسدود رزرو شده
 • 19 اردیبهشت
  ریال 550
  مسدود رزرو شده
 • 20 اردیبهشت
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 21 اردیبهشت
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 22 اردیبهشت
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 23 اردیبهشت
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 24 اردیبهشت
  ریال 550
  مسدود رزرو شده
 • 25 اردیبهشت
  ریال 550
  مسدود رزرو شده
 • 26 اردیبهشت
  ریال 1300
  مسدود رزرو شده
 • 27 اردیبهشت
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 28 اردیبهشت
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 29 اردیبهشت
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 30 اردیبهشت
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 31 اردیبهشت
  ریال 550
  مسدود رزرو شده
 • 1 خرداد
  ریال 550
  مسدود رزرو شده
 • 2 خرداد
  ریال 550
  مسدود رزرو شده

قیمت به هزارتومان می باشد

م.ت : میلیون تومان

قیمت به هزارتومان می باشد تخفیف دار