درخواست رزرو

1,000,000 تومان /
هر شب
در ماه
قیمت ایام خاص
این اقامتگاه در حال حاضر قابل رزرو نمی باشد
User Profile Image
Royal Home Style Company
کد اقامتگاه: 10006

اجاره آپارتمان لوکس فرشته

تهران ، تهران
 • آپارتمان - 2 خوابه
  دربست
 • 4 نفر ظرفیت استاندارد
  به علاوه 1 نفر اضافه
 • تخت
 • Jeya

درباره اقامتگاه

دسترسی عالی به مترو و اتوبوس
بهترین محله ، دکوراسیونی زیبا و مدرن
منطقه ای دنج و آرام
متراژ 85 مترقوانین اقامتگاه

ساعت خروج : منعطف
ساعت ورود : منعطف

تقویم و قیمت

قیمت هر نفر اضافه : تومان 150000

اسفند 1398  

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج‌شنبه
 • جمعه
 • 26 بهمن
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 27 بهمن
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 28 بهمن
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 29 بهمن
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 30 بهمن
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 1 اسفند
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 2 اسفند
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 3 اسفند
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 4 اسفند
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 5 اسفند
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 6 اسفند
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 7 اسفند
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 8 اسفند
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 9 اسفند
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 10 اسفند
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 11 اسفند
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 12 اسفند
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 13 اسفند
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 14 اسفند
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 15 اسفند
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 16 اسفند
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 17 اسفند
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 18 اسفند
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 19 اسفند
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 20 اسفند
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 21 اسفند
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 22 اسفند
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 23 اسفند
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 24 اسفند
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 25 اسفند
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 26 اسفند
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 27 اسفند
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 28 اسفند
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 29 اسفند
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 1 فروردین
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده

قیمت به هزارتومان می باشد

تخفیف دار

فروردین 1399  

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج‌شنبه
 • جمعه
 • 24 اسفند
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 25 اسفند
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 26 اسفند
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 27 اسفند
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 28 اسفند
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 29 اسفند
  ریال 0
  مسدود رزرو شده
 • 1 فروردین
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 2 فروردین
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 3 فروردین
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 4 فروردین
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 5 فروردین
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 6 فروردین
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 7 فروردین
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 8 فروردین
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 9 فروردین
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 10 فروردین
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 11 فروردین
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 12 فروردین
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 13 فروردین
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 14 فروردین
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 15 فروردین
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 16 فروردین
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 17 فروردین
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 18 فروردین
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 19 فروردین
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 20 فروردین
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 21 فروردین
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 22 فروردین
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 23 فروردین
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 24 فروردین
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 25 فروردین
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 26 فروردین
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 27 فروردین
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 28 فروردین
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 29 فروردین
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 30 فروردین
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 31 فروردین
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 1 اردیبهشت
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 2 اردیبهشت
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 3 اردیبهشت
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 4 اردیبهشت
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده
 • 5 اردیبهشت
  ریال 1000
  مسدود رزرو شده

قیمت به هزارتومان می باشد

م.ت : میلیون تومان

قیمت به هزارتومان می باشد تخفیف دار