قوانین و مقررات


قوانین مربوط به میزبان

-        میزبان متعھد می شود اطلاعات درستی به ھومسا ارئه دھد و در صورت تغییر در اطلاعات اقامتگاه اعم از تصاویر، ھزینه، شرایط و ... اطلاعات را در ھومسا به روز رسانی نماید و یا به واحد پشتیبانی ھومسا اطلاع دھد.

-        درصورتی که اطلاعات اقامتگاه با اطلاعاتی که در سایت وارد شده مغایرت داشته باشد، میهمان می تواند رزرو را لغو نماید و هومسا نیز متهعد می گردد که تمام مبلغ واریزی میهمان بازگردانده شود. از طرفی میزبان ملزم به به روز رسانی اطلاعات صحیح و پرداخت جریمه ای به مبلغ 20 درصد از ھزینه رزرو بعدی می شود و در صورت تکرار این مورد اقامتگاه از ھومسا حذف می گردد.

-        بعد از رزرو اقامتگاه تعاملات میزبان با میهمان اعم از گرفتن کارت شناسایی و ... بر عھده میزبان است و ھومسا در این خصوص مسئولیتی ندارد.

-        نظافت اقامتگاه قبل از ورود و بعد از خروج میهمان برعھده میزبان است.

-        میزبان متعھد می شود اطلاعات مربوط به احراز ھویت شامل تصویر کارت ملی، سند مالکیت، قبض آب و برق و گاز و ... را به درستی وارد کند و ھرگونه جعل یا تخلف در این موارد پیگرد قانونی دارد.

-        درصورتی که میزبان خود مالک نباشد باید با اجازه مالک اقدام به اجاره دادن و ثبت اقامتگاه کند در غیر این صورت میزبان متخلف بوده و ھومسا در این خصوص مسئولیتی ندارد.

-        درصورتی که ملک شما بدون اجازه به عنوان میزبان در ھومسا ثبت شده باشد ھومسا ھمکاری لازم را درجھت شناسایی فرد متخلف با شما خواھد داشت اما در این خصوص ھیچ مسئولیتی برعھده ندارد.

-        شماره حسابی که میزبان در سایت وارد می کند باید به نام فرد ثبت کننده اقامتگاه باشد.

-        مسئولیت بررسی خانه بعد از خروج میهمان بر عھده میزبان است و اگر خسارتی از طرف میهمان به خانه وارد شود، میزبان باید خود این موضوع را پیگیری نماید.

-        میزبان می تواند مدارک شناسایی اعم از کارت ملی، سند محرمیت و ... از میهمان دریافت کند و در شرایطی که در سایت وارد می کند باید این موضوع را متذکر شود تا میهمان مدارک لازم برای اقامت را به ھمراه بیاورد و ھومسا در این خصوص مسئولیتی ندارد.

 

 قوانین مربوط به میهمان

-        میهمان متعھد می شود نسبت به حفظ و نگھداری خانه و اشیا آن کوشا باشد و در صورتی که خسارتی به خانه وارد شود مسئولیت آنرا برعھده گیرد.

-        میهمان متعھد می شود در زمان ھای تعیین شده و مورد توافق طرفین خانه را تحویل دھد.

-        میهمان خود مسئول لوازم شخصی اش در اقامتگاه میزبان است و اگر پس از خروج متوجه شود شی ای را  جا گذاشته است، باید مستقیم با میزبان تماس گیرد و ھومسا مسئولیتی در این خصوص ندارد.

-        میهمان باید تمام مدارکی که میزبان برای اجاره اقامتگاه نیاز دارد و در شرایط رزرو اقامتگاه ذکر نموده اعم از کارت شناسایی، سند محرمیت و ... را ھمراه خود داشته و به میزبان ارائه دھد.


ھزینه ھا

-        مبلغ رزرو اقامتگاه با کسر 5 درصد حق الزحمه ھومسا به حساب بانکی اعلام شده از طرف میزبان پرداخت خواھد شد.

-        زمان پرداخت اجاره بھا به میزبان یک روز کاری پس از ورود میهمان خواھد بود. که به شماره حساب اعلام شده در سایت واریز خواھد شد.

-        درصورت ھرگونه تغییر در اطلاعات حساب بانکی میزبان، این موضوع باید در سایت به روز رسانی شده و کتباً به ایمیلاطلاع داده شود. درصورت عدم اطلاع رسانی از تغییر اطلاعات حساب بانکی از طرف میزبان، ھومسا ھیچ مسئولیتی در این خصوص نخواھد داشت.

-        ھیچ ھزینه ای بابت ثبت نام و رزرو اقامتگاه از میهمان کسر نخواھد شد و تمام خدمات برای میهمان رایگان خواھد بود.

 

قوانین کنسلی

-        در صورتی که اطلاعات اقامتگاه که در تصمیم گیری میهمان برای رزرو نقش داشته با اطلاعات مندرج در سایت مغایرت داشته باشد، تمام ھزینه ها به حساب کاربر بازگردانده می شود.

-        در صورتی که شرایطی مانند سیل، زلزله و ... در شھر مقصد به وجود بیاید کاربر می تواند بدون پرداخت خسارت اقامتگاه را کنسل کند.

-        درصورت منصرف شدن میهمان از اجاره اقامتگاه، اگر این موضوع تا 5 روز قبل از تاریخ ورود  اطلاع داده شود، 10 درصد از مبلغ رزرو کسر خواھد شد و به میزبان تعلق خواھد گرفت.

-        اگر انصراف از رزرو اقامتگاه کمتر از 5 روز تا زمان ورود باشد مبلغ شب اول از ھزینه رزرو کسر می شود.

-        اگر میهمان در ھمان روز یا یک روز قبل از تاریخ ورود تصمیم به کنسل کردن رزرو بگیرد مبلغ دو شب کسر خواھد شد.

-        میزبان نمی تواند پس از پرداخت ھزینه رزرو در ھومسا آن را کنسل کند مگر اینکه این موضوع تا 5 روز قبل از زمان رزرو اقامتگاه به ھومسا اطلاع داده شود.

-        تمام این شرایط برای ایام تعطیل و پیک سفر به 7 روز تغییر پیدا می کند.

برای کنسل کردن نیاز است این موضوع قبل از ساعت اداری (5 عصر) به ھومسا اطلاع داده شود و بعد از این ساعت به عنوان کنسلی روز بعد در نظر گرفته خواهد شد.