شرایط عمومی ایجاد حساب کاربری

۱- به منظور ایجاد حساب کاربری، کاربر میزبان و مهمان باید دارای حداقل سن ۱۸ سال تمام و واجد اهلیت قانونی باشند و به موجب حکم دادگاه از معامله به دلیل جنون یا سفه یا به هر دلیل قانونی دیگری منع نشده باشد. افراد زیر ۱۸ سال باید تحت نظارت ولی یا قیم قانونی خود از خدمات سایت استفاده نمایند. برای ثبت نام و ساختن حساب کاربری به عنوان کاربر میزبان، رعایت قوانین مندرج در ماده ۵ نیز ضروری است.

۲- ایجاد حساب کاربری برای کاربران رایگان است.

۳- حساب کاربری قائم به شخص بوده و کاربر مجاز نیست که حساب کاربری خود را در اختیار شخص دیگری قرار دهد.

۴- کاربر با ثبت نام و ساختن حساب کاربری صحت و اعتبار کلیه اطلاعات و اسناد هویتی و انتساب آن ها را به خود (اعم از شماره تماس و ایمیل) اقرار و تایید می‌نماید. کاربر برای ایجاد حساب کاربری از اطلاعات شخص دیگری استفاده نمی‌نماید و در صورت تغییر در هر یک اطلاعات خود، متعهد است که این اطلاعات را در اسرع وقت به روز رسانی نماید.

۵- هر شخص تنها می‌تواند یک حساب کاربری به عنوان مهمان، یک حساب کاربری به عنوان میزبان و یا هر دو به صورت همزمان در هومسا داشته باشد.

۶- اطلاعات وارد یا ویرایش شده توسط کاربران صرفاً پس از تایید هومسا در سایت و اپلیکیشن نمایش داده می‌شود.