تعهدات کاربر مهمان

۱- مهمان متعهد می‌گردد نسبت به حفظ و نگهداری اقامتگاه و وسایل داخل آن کوشا باشد و در صورتی که خسارتی به اقامتگاه و وسایل داخل آن وارد شود، مهمان مسئولیت جبران خسارت از میزبان را بر عهده دارد.

۲- مهمان متعهد می‌گردد در زمان‌های تعیین شده و مورد توافق طرفین اقامتگاه را تحویل گیرد و تحول دهد.

۳- مهمان خود مسئولیت حفاظت لوازم شخصی‌اش در اقامتگاه را برعهده دارد و اگر پس از تحویل اقامتگاه متوجه جا گذاشتن لوازم شد، باید مستقیم با میزبان موضوع را پیگیری نماید. هومسا در این زمینه همکاری لازم را با طرفین صورت خواهد داد.

۴- مهمان باید تمام مدارکی که میزبان برای اجاره اقامتگاه نیاز دارد و در شرایط رزرو اقامتگاه ذکر نموده اعم از کارت شناسایی، سند محرمیت و امثالهم را در زمان تحویل همراه داشته باشد.

۵- مهمان متعهد می‌گردد کلیه شرایط اعلامی از سوی میزبان را مانند عدم برگزاری جشن، عدم استعمال دخانیات، تعداد همراهان و امثالهم را رعایت نماید. عدم رعایت شرایط مذکور منجر به عدم تحویل/فسخ اجاره اقامتگاه از سوی میزبان می‌گردد و همچنین مهمان می‌پذیرد که در این شرایط هیچ‌ مبلغی به وی مسترد نخواهد شد.

۶- مهمان متعهد می‌گردد نظافت اقامتگاه را در حدود عرفی رعایت نماید.

۷- مهمان خود باید اقامتگاه را از میزبان تحویل بگیرد. در صورتی که شخص دیگری برای تحویل گرفتن اقامتگاه اقدام نماید، میزبان مجاز است اقامتگاه را به وی تحویل ندهد. بدیهی است در این شرایط هیچ گونه وجهی از سوی هومسا/میزبان به مهمان عودت داده نمی‌شود.

۸- برخی از میزبانان به ازای دریافت هزینه نفر اضافه، امکان اقامت بیش از ظرفیت استاندارد را در اقامتگاه فراهم می‌آورند. این مبلغ تحت عنوان هزینه نفر اضافه در سایت مشخص شده است و در قبال ارائه رخت‌خواب اضافه دریافت می‌گردد و میزبان تعهدی در خصوص فراهم آوردن سایر امکانات ندارد.