ارسال درخواست رزرو (رایگان)

1,604,000 تومان /
هر شب
در ماه
قیمت ایام خاص
تاریخ ورود
تاریخ خروج
تعداد نفرات
لطفا تاریخ ورود و خروج را انتخاب کنید. لطفا تعداد مهمانان را انتخاب کنید.
تاریخ‌‌های موجود و هزینه اقامت به ازای هر شب را وارد کنید.
برای محاسبه قیمت، تاریخ و تعداد نفرات را انتخاب نمایید.
کد اقامتگاه: 10208

بوم‌گردی اکولوژ ساسنگ (ممرز)

گلستان ، مینودشت ، ساسنگ
 • بوم گردی (10 متر) (طبقه 1 )
  اتاق خصوصی
 • 2 نفر ظرفیت استاندارد
  حداکثر 2 نفر
 • امکانات خواب
 • Jeya

درباره اقامتگاه

مشاهده بیشتر
قوانین صاحبخانه

ساعت خروج : 12:00
ساعت ورود : 14:00
حداکثر مدت اقامت مهمان : 30 شب
حداقل مدت اقامت مهمان : 1 شب
استعمال دخانیات مجاز نیست
امکان برگزاری جشن وجود ندارد
ورود حیوانات خانگی مجاز نیست
ارائه مدرک محرمیت برای زوجین لازم است

تقویم و قیمت

تخفیف به ازای 7 شب اقامت : 0 درصد
تخفیف به ازای 28 شب اقامت : 20 درصد

آذر 1401

 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • 28
  1604
 • 29
  1604
 • 30
  1604
 • 1
  1604
 • 2
  1604
 • 3
  1604
 • 4
  1604
 • 5
  1604
 • 6
  1604
 • 7
  1604
 • 8
  1604
 • 9
  1604
 • 10
  1604
 • 11
  1604
 • 12
  1604
 • 13
  1604
 • 14
  1604
 • 15
  1604
 • 16
  1604
 • 17
  1604
 • 18
  1604
 • 19
  1604
 • 20
  1604
 • 21
  1604
 • 22
  1604
 • 23
  1604
 • 24
  1604
 • 25
  1604
 • 26
  1604
 • 27
  1604
 • 28
  1604
 • 29
  1604
 • 30
  1604
 • 1
  1604
 • 2
  1604

دی 1401

 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • 26
  1604
 • 27
  1604
 • 28
  1604
 • 29
  1604
 • 30
  1604
 • 1
  1604
 • 2
  1604
 • 3
  1604
 • 4
  1604
 • 5
  1604
 • 6
  1604
 • 7
  1604
 • 8
  1604
 • 9
  1604
 • 10
  1604
 • 11
  1604
 • 12
  1604
 • 13
  1604
 • 14
  1604
 • 15
  1604
 • 16
  1604
 • 17
  1604
 • 18
  1604
 • 19
  1604
 • 20
  1604
 • 21
  1604
 • 22
  1604
 • 23
  1604
 • 24
  1604
 • 25
  1604
 • 26
  1604
 • 27
  1604
 • 28
  1604
 • 29
  1604
 • 30
  1604
قیمت به هزارتومان می باشد تخفیف دار