ارسال درخواست رزرو (رایگان)

799,000 تومان /
هر شب
در ماه
قیمت ایام خاص
تاریخ ورود
تاریخ خروج
تعداد نفرات
لطفا تاریخ ورود و خروج را انتخاب کنید. لطفا تعداد مهمانان را انتخاب کنید.
تاریخ‌‌های موجود و هزینه اقامت به ازای هر شب را وارد کنید.
برای محاسبه قیمت، تاریخ و تعداد نفرات را انتخاب نمایید.
مشاهده تصاویر
کد اقامتگاه: 10609

بوم گردی ترنجستان شیراز - سه تخته سه دری

فارس ، شیراز
 • بوم گردی (20 متر) (طبقه 1 )
  اتاق خصوصی
 • 3 نفر ظرفیت استاندارد
  حداکثر 4 نفر
 • امکانات خواب
 • Jeya

درباره اقامتگاه

مشاهده بیشتر
قوانین صاحبخانه

ساعت خروج : 12:00
ساعت ورود : 14:00
حداکثر مدت اقامت مهمان : 30 شب
حداقل مدت اقامت مهمان : 1 شب
استعمال دخانیات مجاز نیست
امکان برگزاری جشن وجود ندارد
ورود حیوانات خانگی مجاز نیست
ارائه مدرک محرمیت برای زوجین لازم است

تقویم و قیمت

تخفیف به ازای 7 شب اقامت : 10 درصد
تخفیف به ازای 28 شب اقامت : 15 درصد
قیمت هر نفر اضافه : تومان 200000

اردیبهشت 1401

 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • 27
  799
 • 28
  799
 • 29
  799
 • 30
  مسدود
 • 31
  مسدود
 • 1
  مسدود
 • 2
  مسدود
 • 3
  مسدود
 • 4
  مسدود
 • 5
  799
 • 6
  799
 • 7
  مسدود
 • 8
  مسدود
 • 9
  مسدود
 • 10
  مسدود
 • 11
  مسدود
 • 12
  مسدود
 • 13
  مسدود
 • 14
  مسدود
 • 15
  مسدود
 • 16
  مسدود
 • 17
  مسدود
 • 18
  مسدود
 • 19
  مسدود
 • 20
  مسدود
 • 21
  مسدود
 • 22
  مسدود
 • 23
  مسدود
 • 24
  مسدود
 • 25
  مسدود
 • 26
  مسدود
 • 27
  مسدود
 • 28
  مسدود
 • 29
  مسدود
 • 30
  مسدود
 • 31
  799
 • 1
  799
 • 2
  799
 • 3
  799
 • 4
  849
 • 5
  849
 • 6
  899

خرداد 1401

 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • 31
  799
 • 1
  799
 • 2
  799
 • 3
  799
 • 4
  849
 • 5
  849
 • 6
  899
 • 7
  799
 • 8
  799
 • 9
  799
 • 10
  799
 • 11
  849
 • 12
  899
 • 13
  899
 • 14
  899
 • 15
  899
 • 16
  799
 • 17
  799
 • 18
  849
 • 19
  899
 • 20
  899
 • 21
  899
 • 22
  799
 • 23
  799
 • 24
  799
 • 25
  849
 • 26
  849
 • 27
  849
 • 28
  799
 • 29
  799
 • 30
  799
 • 31
  799
 • 1
  849
 • 2
  849
 • 3
  849
قیمت به هزارتومان می باشد تخفیف دار