تاریخ عضویت 19/01/2019

درخواست رزرو

ریال از 2200000
هر شب
در ماه
لطفا تاریخ ورود را انتخاب کنید.
تاریخ‌‌های موجود و هزینه اقامت به ازای هر شب را وارد کنید.

قبل از پرداخت بررسی کنید.

وضعیت در دسترس بودن ملک

خرداد 1398  

Just a moment...
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج‌شنبه
 • جمعه
 • 28 اردیبهشت
  ریال 220 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 29 اردیبهشت
  ریال 220 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 30 اردیبهشت
  ریال 220 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 31 اردیبهشت
  ریال 220 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 1 خرداد
  ریال 220 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 2 خرداد
  ریال 340 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 3 خرداد
  ریال 340 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 4 خرداد
  ریال 220 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 5 خرداد
  ریال 340 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 6 خرداد
  ریال 220 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 7 خرداد
  ریال 220 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 8 خرداد
  ریال 220 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 9 خرداد
  ریال 340 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 10 خرداد
  ریال 340 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 11 خرداد
  ریال 220 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 12 خرداد
  ریال 220 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 13 خرداد
  ریال 220 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 14 خرداد
  ریال 340 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 15 خرداد
  ریال 340 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 16 خرداد
  ریال 340 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 17 خرداد
  ریال 340 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 18 خرداد
  ریال 220 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 19 خرداد
  ریال 220 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 20 خرداد
  ریال 220 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 21 خرداد
  ریال 220 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 22 خرداد
  ریال 220 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 23 خرداد
  ریال 340 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 24 خرداد
  ریال 340 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 25 خرداد
  ریال 220 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 26 خرداد
  ریال 220 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 27 خرداد
  ریال 220 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 28 خرداد
  ریال 220 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 29 خرداد
  ریال 220 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 30 خرداد
  ریال 340 ه.ت
  مسدود رزرو شده
 • 31 خرداد
  ریال 340 ه.ت
  مسدود رزرو شده

ه.ت : هزار تومان

م.ت : میلیون تومان

خانه دربستی
4 مهمان‌
تخت خواب

در مورداین اقامتگاه

.


اقامتگاه

نوع ملک: آپارتمان
ظرفیت (تعداد مهمان): 4
اتاق خواب: 1
سرویس بهداشتی: 1


امکانات ایمنی
تا کنون زمانی انتخاب نکرده‌اید
  شناساگر دود
  شناساگر مونواکسید کربن
  جعبه کمکهای اولیه
  گاوصندوق
  کپسول آتش‌نشانی

قیمتها
شخص اضافه: ریال 200000 به ازای هر شب
مبلغ آخرهفته: ریال 3,400,000 آخر هفته

قوانین مدت اقامت

نظرات مهمانان


موقعیت مکانی اقامتگاه
 • Jeya
موقعیت مکانی اقامتگاه

اقامتگاههای مشابه