ارسال درخواست رزرو (رایگان)

130,000 تومان /
هر نفر
در ماه
قیمت ایام خاص
تاریخ ورود
تاریخ خروج
تعداد نفرات
لطفا تاریخ ورود و خروج را انتخاب کنید. لطفا تعداد مهمانان را انتخاب کنید.
تاریخ‌‌های موجود و هزینه اقامت به ازای هر شب را وارد کنید.
برای محاسبه قیمت، تاریخ و تعداد نفرات را انتخاب نمایید.
کد اقامتگاه: 11262

اقامتگاه بوم گردی - دالان فیروزه

خراسان شمالی ، بجنورد ، فیروزه
 • بوم گردی - 4 خوابه
  اتاق مشترک
 • 16 نفر ظرفیت استاندارد
  حداکثر 16 نفر
 • امکانات خواب
 • Jeya

درباره اقامتگاه

مشاهده بیشترقوانین صاحبخانه

ساعت خروج : 12:00
ساعت ورود : 14:00

تقویم و قیمت

تخفیف به ازای 7 شب اقامت : 10 درصد
تخفیف به ازای 28 شب اقامت : 20 درصد

تیر 1401

 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • 28
  130
 • 29
  130
 • 30
  130
 • 31
  130
 • 1
  150
 • 2
  150
 • 3
  150
 • 4
  130
 • 5
  130
 • 6
  130
 • 7
  130
 • 8
  150
 • 9
  150
 • 10
  150
 • 11
  130
 • 12
  130
 • 13
  130
 • 14
  130
 • 15
  150
 • 16
  150
 • 17
  150
 • 18
  150
 • 19
  150
 • 20
  130
 • 21
  130
 • 22
  150
 • 23
  150
 • 24
  150
 • 25
  150
 • 26
  150
 • 27
  150
 • 28
  130
 • 29
  150
 • 30
  150
 • 31
  150

مرداد 1401

 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • 25
  150
 • 26
  150
 • 27
  150
 • 28
  130
 • 29
  150
 • 30
  150
 • 31
  150
 • 1
  130
 • 2
  130
 • 3
  130
 • 4
  130
 • 5
  150
 • 6
  150
 • 7
  150
 • 8
  130
 • 9
  130
 • 10
  130
 • 11
  130
 • 12
  150
 • 13
  150
 • 14
  150
 • 15
  150
 • 16
  150
 • 17
  150
 • 18
  130
 • 19
  150
 • 20
  150
 • 21
  150
 • 22
  130
 • 23
  130
 • 24
  130
 • 25
  130
 • 26
  150
 • 27
  150
 • 28
  150
 • 29
  130
 • 30
  130
 • 31
  130
 • 1
  130
 • 2
  150
 • 3
  150
 • 4
  150
قیمت به هزارتومان می باشد تخفیف دار