درخواست رزرو

280,000 تومان /
هر شب
در ماه
قیمت ایام خاص
برای حفظ سلامتی شما و جلوگیری از انتشار ویروس کرونا امکان رزرو وجود ندارد
مشاهده تصاویر
User Profile Image
متین یراقی
کد اقامتگاه: 12170

واحد یک خوابه

اصفهان ، اصفهان
 • آپارتمان - 1 خوابه
  دربست
 • 2 نفر ظرفیت استاندارد
  به علاوه 1 نفر اضافه
 • تخت
 • Jeya

درباره اقامتگاه

سوئیت های واقع در اصفهان همگی در مرکز شهر اصفهان با محیط امن و آرام وفاصله 5دقیقه تا پل خواجو می تواند گزینه مناسبی برای گذران اوقات فر اغت شما باشد.قوانین اقامتگاه

ساعت خروج : منعطف
ساعت ورود : منعطف
حداقل مدت اقامت مهمان : 3 شب
مناسب اقامت خانواده / کودکان

تقویم و قیمت

قیمت هر نفر اضافه : تومان 40000
تخفیف به ازای 5 شب اقامت : 10 درصد
تخفیف به ازای 7 شب اقامت : 15 درصد
تخفیف به ازای 14 شب اقامت : 20 درصد

فروردین 1399  

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج‌شنبه
 • جمعه
 • 24 اسفند
  ریال 330
  مسدود رزرو شده
 • 25 اسفند
  ریال 330
  مسدود رزرو شده
 • 26 اسفند
  ریال 330
  مسدود رزرو شده
 • 27 اسفند
  ریال 330
  مسدود رزرو شده
 • 28 اسفند
  ریال 330
  مسدود رزرو شده
 • 29 اسفند
  ریال 630
  مسدود رزرو شده
 • 1 فروردین
  ریال 630
  مسدود رزرو شده
 • 2 فروردین
  ریال 630
  مسدود رزرو شده
 • 3 فروردین
  ریال 630
  مسدود رزرو شده
 • 4 فروردین
  ریال 630
  مسدود رزرو شده
 • 5 فروردین
  ریال 630
  مسدود رزرو شده
 • 6 فروردین
  ریال 630
  مسدود رزرو شده
 • 7 فروردین
  ریال 630
  مسدود رزرو شده
 • 8 فروردین
  ریال 630
  مسدود رزرو شده
 • 9 فروردین
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 10 فروردین
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 11 فروردین
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 12 فروردین
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 13 فروردین
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 14 فروردین
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 15 فروردین
  ریال 500
  مسدود رزرو شده
 • 16 فروردین
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 17 فروردین
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 18 فروردین
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 19 فروردین
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 20 فروردین
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 21 فروردین
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 22 فروردین
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 23 فروردین
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 24 فروردین
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 25 فروردین
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 26 فروردین
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 27 فروردین
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 28 فروردین
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 29 فروردین
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 30 فروردین
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 31 فروردین
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 1 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 2 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 3 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 4 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 5 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده

قیمت به هزارتومان می باشد

تخفیف دار

اردیبهشت 1399  

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج‌شنبه
 • جمعه
 • 30 فروردین
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 31 فروردین
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 1 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 2 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 3 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 4 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 5 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 6 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 7 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 8 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 9 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 10 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 11 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 12 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 13 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 14 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 15 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 16 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 17 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 18 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 19 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 20 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 21 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 22 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 23 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 24 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 25 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 26 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 27 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 28 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 29 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 30 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 31 اردیبهشت
  ریال 350
  مسدود رزرو شده
 • 1 خرداد
  ریال 270
  مسدود رزرو شده
 • 2 خرداد
  ریال 270
  مسدود رزرو شده

قیمت به هزارتومان می باشد

م.ت : میلیون تومان

قیمت به هزارتومان می باشد تخفیف دار

اقامتگاههای مشابه