درخواست رزرو

420,000 تومان /
هر شب
در ماه
قیمت ایام خاص
تاریخ ورود
تاریخ خروج
لطفا تاریخ ورود و خروج را انتخاب کنید. لطفا تعداد مهمانان را انتخاب کنید.
تاریخ‌‌های موجود و هزینه اقامت به ازای هر شب را وارد کنید.
ثبت درخواست رزرو رایگان است
User Profile Image
فریبا ضامنی
کد اقامتگاه: 13269

آپارتمان دوخوابه

فارس ، شیراز
 • آپارتمان - 2 خوابه
  اتاق خصوصی
 • 6 نفر ظرفیت استاندارد
 • تخت
 • Jeya

درباره اقامتگاه

این واحد مبله با قرار گرفتن در موقعیتی عالی از شهر و دسترسی راحت و داشتن تمام تجهیزات می تواند اوقات خوشی را برای شما رقم بزند.
ساعت 12 تخلیه ساعت 2 تحویل واحد است.
محیط تمیز و مرتب
دکوراسیون ساده وشیک
نورگیری عالی
واقع در منطقه ای امن و آرام
مجهز به کلیه امکانات رفاهی و اقامتیقوانین اقامتگاه

ساعت خروج : منعطف
ساعت ورود : منعطف
مناسب اقامت خانواده / کودکان

تقویم و قیمت

اسفند 1398  

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج‌شنبه
 • جمعه
 • 26 بهمن
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 27 بهمن
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 28 بهمن
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 29 بهمن
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 30 بهمن
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 1 اسفند
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 2 اسفند
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 3 اسفند
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 4 اسفند
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 5 اسفند
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 6 اسفند
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 7 اسفند
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 8 اسفند
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 9 اسفند
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 10 اسفند
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 11 اسفند
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 12 اسفند
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 13 اسفند
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 14 اسفند
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 15 اسفند
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 16 اسفند
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 17 اسفند
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 18 اسفند
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 19 اسفند
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 20 اسفند
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 21 اسفند
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 22 اسفند
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 23 اسفند
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 24 اسفند
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 25 اسفند
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 26 اسفند
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 27 اسفند
  ریال 840
  مسدود رزرو شده
 • 28 اسفند
  ریال 840
  مسدود رزرو شده
 • 29 اسفند
  ریال 840
  مسدود رزرو شده
 • 1 فروردین
  ریال 840
  مسدود رزرو شده

قیمت به هزارتومان می باشد

تخفیف دار

فروردین 1399  

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج‌شنبه
 • جمعه
 • 24 اسفند
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 25 اسفند
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 26 اسفند
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 27 اسفند
  ریال 840
  مسدود رزرو شده
 • 28 اسفند
  ریال 840
  مسدود رزرو شده
 • 29 اسفند
  ریال 840
  مسدود رزرو شده
 • 1 فروردین
  ریال 840
  مسدود رزرو شده
 • 2 فروردین
  ریال 840
  مسدود رزرو شده
 • 3 فروردین
  ریال 840
  مسدود رزرو شده
 • 4 فروردین
  ریال 840
  مسدود رزرو شده
 • 5 فروردین
  ریال 840
  مسدود رزرو شده
 • 6 فروردین
  ریال 840
  مسدود رزرو شده
 • 7 فروردین
  ریال 840
  مسدود رزرو شده
 • 8 فروردین
  ریال 840
  مسدود رزرو شده
 • 9 فروردین
  ریال 840
  مسدود رزرو شده
 • 10 فروردین
  ریال 840
  مسدود رزرو شده
 • 11 فروردین
  ریال 840
  مسدود رزرو شده
 • 12 فروردین
  ریال 840
  مسدود رزرو شده
 • 13 فروردین
  ریال 840
  مسدود رزرو شده
 • 14 فروردین
  ریال 840
  مسدود رزرو شده
 • 15 فروردین
  ریال 840
  مسدود رزرو شده
 • 16 فروردین
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 17 فروردین
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 18 فروردین
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 19 فروردین
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 20 فروردین
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 21 فروردین
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 22 فروردین
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 23 فروردین
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 24 فروردین
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 25 فروردین
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 26 فروردین
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 27 فروردین
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 28 فروردین
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 29 فروردین
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 30 فروردین
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 31 فروردین
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 1 اردیبهشت
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 2 اردیبهشت
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 3 اردیبهشت
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 4 اردیبهشت
  ریال 420
  مسدود رزرو شده
 • 5 اردیبهشت
  ریال 420
  مسدود رزرو شده

قیمت به هزارتومان می باشد

م.ت : میلیون تومان

قیمت به هزارتومان می باشد تخفیف دار