ارسال درخواست رزرو (رایگان)

40,000 تومان /
هر نفر
در ماه
قیمت ایام خاص
تاریخ ورود
تاریخ خروج
تعداد نفرات
لطفا تاریخ ورود و خروج را انتخاب کنید. لطفا تعداد مهمانان را انتخاب کنید.
تاریخ‌‌های موجود و هزینه اقامت به ازای هر شب را وارد کنید.
برای محاسبه قیمت، تاریخ و تعداد نفرات را انتخاب نمایید.
کد اقامتگاه: 14850

اجاره اقامتگاه بوم گردی- لاویج

مازندران ، نور ، لاویج
 • بوم گردی - 4 خوابه
  اتاق مشترک
 • 25 نفر ظرفیت استاندارد
  حداکثر 25 نفر
 • تخت
 • Jeya

درباره اقامتگاه

خانه ای کاملا سنتی - اتاق ها به صورت مجزا و دربست اجاره داده میشه.
از اقامتگاه تا آبگرم لاویج 10 دقیقه زمان است
دید به طبیعت زیبای مازنداران
محیط تمیز و مرتب
دکوراسیون ساده وسنتی
نورگیری عالیقوانین صاحبخانه

ساعت خروج : 12:00
ساعت ورود : 14:00

تقویم و قیمت

تخفیف به ازای 7 شب اقامت : 10 درصد

خرداد 1400

 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • 25
  40
 • 26
  40
 • 27
  40
 • 28
  40
 • 29
  40
 • 30
  40
 • 31
  40
 • 1
  مسدود
 • 2
  40
 • 3
  40
 • 4
  40
 • 5
  مسدود
 • 6
  40
 • 7
  مسدود
 • 8
  40
 • 9
  مسدود
 • 10
  40
 • 11
  40
 • 12
  40
 • 13
  80
 • 14
  مسدود
 • 15
  مسدود
 • 16
  80
 • 17
  40
 • 18
  40
 • 19
  40
 • 20
  مسدود
 • 21
  40
 • 22
  مسدود
 • 23
  مسدود
 • 24
  مسدود
 • 25
  40
 • 26
  مسدود
 • 27
  مسدود
 • 28
  مسدود
 • 29
  40
 • 30
  مسدود
 • 31
  مسدود
 • 1
  40
 • 2
  40
 • 3
  40
 • 4
  40

تیر 1400

 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • 29
  40
 • 30
  مسدود
 • 31
  مسدود
 • 1
  40
 • 2
  40
 • 3
  40
 • 4
  40
 • 5
  40
 • 6
  40
 • 7
  40
 • 8
  40
 • 9
  40
 • 10
  40
 • 11
  40
 • 12
  40
 • 13
  40
 • 14
  40
 • 15
  40
 • 16
  40
 • 17
  40
 • 18
  40
 • 19
  40
 • 20
  40
 • 21
  40
 • 22
  40
 • 23
  40
 • 24
  40
 • 25
  40
 • 26
  40
 • 27
  40
 • 28
  40
 • 29
  40
 • 30
  80
 • 31
  80
 • 1
  80
قیمت به هزارتومان می باشد تخفیف دار