ارسال درخواست رزرو (رایگان)

550,000 تومان /
هر شب
در ماه
قیمت ایام خاص
تاریخ ورود
تاریخ خروج
تعداد نفرات
لطفا تاریخ ورود و خروج را انتخاب کنید. لطفا تعداد مهمانان را انتخاب کنید.
تاریخ‌‌های موجود و هزینه اقامت به ازای هر شب را وارد کنید.
برای محاسبه قیمت، تاریخ و تعداد نفرات را انتخاب نمایید.
کد اقامتگاه: 11310

بوم گردی پونه آرام (بالا غربی)

گلستان ، علی آباد کتول
 • بوم گردی - 1 خوابه
  اتاق خصوصی
 • 4 نفر ظرفیت استاندارد
  حداکثر 6 نفر
 • امکانات خواب
 • Jeya

درباره اقامتگاه

مشاهده بیشتر


قوانین صاحبخانه

ساعت خروج : 12:00
ساعت ورود : 14:00
استعمال دخانیات مجاز نیست
امکان برگزاری جشن وجود ندارد

تقویم و قیمت

تخفیف به ازای 7 شب اقامت : 0 درصد
تخفیف به ازای 28 شب اقامت : 0 درصد
قیمت هر نفر اضافه : تومان 90000

تیر 1401

 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • 28
  550
 • 29
  550
 • 30
  550
 • 31
  550
 • 1
  650
 • 2
  650
 • 3
  650
 • 4
  550
 • 5
  550
 • 6
  550
 • 7
  مسدود
 • 8
  650
 • 9
  650
 • 10
  650
 • 11
  550
 • 12
  550
 • 13
  550
 • 14
  550
 • 15
  650
 • 16
  850
 • 17
  850
 • 18
  850
 • 19
  850
 • 20
  550
 • 21
  550
 • 22
  850
 • 23
  850
 • 24
  850
 • 25
  850
 • 26
  850
 • 27
  850
 • 28
  550
 • 29
  650
 • 30
  650
 • 31
  650

مرداد 1401

 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • 25
  850
 • 26
  850
 • 27
  850
 • 28
  550
 • 29
  650
 • 30
  650
 • 31
  650
 • 1
  550
 • 2
  550
 • 3
  550
 • 4
  550
 • 5
  650
 • 6
  650
 • 7
  650
 • 8
  550
 • 9
  550
 • 10
  550
 • 11
  550
 • 12
  650
 • 13
  850
 • 14
  850
 • 15
  850
 • 16
  850
 • 17
  850
 • 18
  550
 • 19
  650
 • 20
  650
 • 21
  650
 • 22
  550
 • 23
  550
 • 24
  550
 • 25
  550
 • 26
  650
 • 27
  650
 • 28
  650
 • 29
  550
 • 30
  550
 • 31
  550
 • 1
  550
 • 2
  650
 • 3
  650
 • 4
  650
قیمت به هزارتومان می باشد تخفیف دار