ارسال درخواست رزرو (رایگان)

500,000 تومان /
هر شب
در ماه
قیمت ایام خاص
تاریخ ورود
تاریخ خروج
تعداد نفرات
لطفا تاریخ ورود و خروج را انتخاب کنید. لطفا تعداد مهمانان را انتخاب کنید.
تاریخ‌‌های موجود و هزینه اقامت به ازای هر شب را وارد کنید.
برای محاسبه قیمت، تاریخ و تعداد نفرات را انتخاب نمایید.
کد اقامتگاه: 11311

بوم گردی پونه آرام (بالا شرقی)

گلستان ، علی آباد کتول
 • بوم گردی - 2 خوابه
  اتاق خصوصی
 • 4 نفر ظرفیت استاندارد
  حداکثر 5 نفر
 • امکانات خواب
 • Jeya

درباره اقامتگاه

مشاهده بیشتر


قوانین صاحبخانه

ساعت خروج : 12:00
ساعت ورود : 14:00
استعمال دخانیات مجاز نیست
امکان برگزاری جشن وجود ندارد

تقویم و قیمت

تخفیف به ازای 7 شب اقامت : 0 درصد
تخفیف به ازای 28 شب اقامت : 0 درصد
قیمت هر نفر اضافه : تومان 90000

تیر 1401

 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • 28
  500
 • 29
  500
 • 30
  500
 • 31
  500
 • 1
  600
 • 2
  600
 • 3
  600
 • 4
  500
 • 5
  500
 • 6
  500
 • 7
  500
 • 8
  600
 • 9
  600
 • 10
  600
 • 11
  500
 • 12
  500
 • 13
  500
 • 14
  500
 • 15
  600
 • 16
  800
 • 17
  800
 • 18
  800
 • 19
  800
 • 20
  500
 • 21
  500
 • 22
  800
 • 23
  800
 • 24
  800
 • 25
  800
 • 26
  800
 • 27
  800
 • 28
  500
 • 29
  600
 • 30
  600
 • 31
  600

مرداد 1401

 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • 25
  800
 • 26
  800
 • 27
  800
 • 28
  500
 • 29
  600
 • 30
  600
 • 31
  600
 • 1
  500
 • 2
  500
 • 3
  500
 • 4
  500
 • 5
  600
 • 6
  600
 • 7
  600
 • 8
  500
 • 9
  500
 • 10
  500
 • 11
  500
 • 12
  600
 • 13
  800
 • 14
  800
 • 15
  800
 • 16
  800
 • 17
  800
 • 18
  500
 • 19
  600
 • 20
  600
 • 21
  600
 • 22
  500
 • 23
  500
 • 24
  500
 • 25
  500
 • 26
  600
 • 27
  600
 • 28
  600
 • 29
  500
 • 30
  500
 • 31
  500
 • 1
  500
 • 2
  600
 • 3
  600
 • 4
  600
قیمت به هزارتومان می باشد تخفیف دار