ارسال درخواست رزرو (رایگان)

400,000 تومان /
هر شب
در ماه
قیمت ایام خاص
این اقامتگاه در حال حاضر قابل رزرو نمی باشد
کد اقامتگاه: 11376

مجتمع گردشگری خورشید اردهال (2)

اصفهان ، کاشان
 • بوم گردی
  اتاق خصوصی
 • 2 نفر ظرفیت استاندارد
  حداکثر 4 نفر
 • امکانات خواب
 • Jeya

درباره اقامتگاه

مشاهده بیشترقوانین صاحبخانه

ساعت خروج : 12:00
ساعت ورود : 14:00
استعمال دخانیات مجاز نیست
امکان برگزاری جشن وجود ندارد
ارائه مدرک محرمیت برای زوجین لازم است

تقویم و قیمت

قیمت هر نفر اضافه : تومان 69000

اردیبهشت 1401

 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • 27
  400
 • 28
  400
 • 29
  400
 • 30
  400
 • 31
  300
 • 1
  300
 • 2
  300
 • 3
  300
 • 4
  400
 • 5
  400
 • 6
  400
 • 7
  300
 • 8
  300
 • 9
  300
 • 10
  300
 • 11
  300
 • 12
  300
 • 13
  300
 • 14
  300
 • 15
  300
 • 16
  300
 • 17
  400
 • 18
  400
 • 19
  400
 • 20
  400
 • 21
  300
 • 22
  300
 • 23
  300
 • 24
  400
 • 25
  400
 • 26
  400
 • 27
  400
 • 28
  300
 • 29
  300
 • 30
  300
 • 31
  400
 • 1
  400
 • 2
  400
 • 3
  400
 • 4
  300
 • 5
  300
 • 6
  300

خرداد 1401

 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • 31
  400
 • 1
  400
 • 2
  400
 • 3
  400
 • 4
  300
 • 5
  300
 • 6
  300
 • 7
  400
 • 8
  400
 • 9
  400
 • 10
  400
 • 11
  300
 • 12
  300
 • 13
  300
 • 14
  300
 • 15
  300
 • 16
  400
 • 17
  400
 • 18
  300
 • 19
  300
 • 20
  300
 • 21
  300
 • 22
  400
 • 23
  400
 • 24
  400
 • 25
  300
 • 26
  300
 • 27
  300
 • 28
  400
 • 29
  400
 • 30
  400
 • 31
  400
 • 1
  300
 • 2
  300
 • 3
  300
قیمت به هزارتومان می باشد تخفیف دار