ارسال درخواست رزرو (رایگان)

590,000 تومان /
هر شب
در ماه
قیمت ایام خاص
این اقامتگاه در حال حاضر قابل رزرو نمی باشد
کد اقامتگاه: 11377

مجتمع گردشگری خورشید اردهال (3)

اصفهان ، کاشان
 • بوم گردی
  اتاق خصوصی
 • 3 نفر ظرفیت استاندارد
  حداکثر 6 نفر
 • امکانات خواب
 • Jeya

درباره اقامتگاه

مشاهده بیشترقوانین صاحبخانه

ساعت خروج : 12:00
ساعت ورود : 14:00
استعمال دخانیات مجاز نیست
امکان برگزاری جشن وجود ندارد
ارائه مدرک محرمیت برای زوجین لازم است

تقویم و قیمت

قیمت هر نفر اضافه : تومان 69000

اردیبهشت 1401

 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • 27
  590
 • 28
  590
 • 29
  590
 • 30
  590
 • 31
  442.5
 • 1
  442.5
 • 2
  442.5
 • 3
  442.5
 • 4
  590
 • 5
  590
 • 6
  590
 • 7
  442.5
 • 8
  442.5
 • 9
  442.5
 • 10
  442.5
 • 11
  442.5
 • 12
  442.5
 • 13
  442.5
 • 14
  442.5
 • 15
  442.5
 • 16
  442.5
 • 17
  590
 • 18
  590
 • 19
  590
 • 20
  590
 • 21
  442.5
 • 22
  442.5
 • 23
  442.5
 • 24
  590
 • 25
  590
 • 26
  590
 • 27
  590
 • 28
  442.5
 • 29
  442.5
 • 30
  442.5
 • 31
  590
 • 1
  590
 • 2
  590
 • 3
  590
 • 4
  442.5
 • 5
  442.5
 • 6
  442.5

خرداد 1401

 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • 31
  590
 • 1
  590
 • 2
  590
 • 3
  590
 • 4
  442.5
 • 5
  442.5
 • 6
  442.5
 • 7
  590
 • 8
  590
 • 9
  590
 • 10
  590
 • 11
  442.5
 • 12
  442.5
 • 13
  442.5
 • 14
  442.5
 • 15
  442.5
 • 16
  590
 • 17
  590
 • 18
  442.5
 • 19
  442.5
 • 20
  442.5
 • 21
  442.5
 • 22
  590
 • 23
  590
 • 24
  590
 • 25
  442.5
 • 26
  442.5
 • 27
  442.5
 • 28
  590
 • 29
  590
 • 30
  590
 • 31
  590
 • 1
  442.5
 • 2
  442.5
 • 3
  442.5
قیمت به هزارتومان می باشد تخفیف دار