ارسال درخواست رزرو (رایگان)

770,000 تومان /
هر شب
در ماه
قیمت ایام خاص
این اقامتگاه در حال حاضر قابل رزرو نمی باشد
کد اقامتگاه: 11378

مجتمع گردشگری خورشید اردهال (4)

اصفهان ، کاشان
 • بوم گردی
  اتاق خصوصی
 • 4 نفر ظرفیت استاندارد
  حداکثر 6 نفر
 • امکانات خواب
 • Jeya

درباره اقامتگاه

مشاهده بیشترقوانین صاحبخانه

ساعت خروج : 12:00
ساعت ورود : 14:00
استعمال دخانیات مجاز نیست
امکان برگزاری جشن وجود ندارد
ارائه مدرک محرمیت برای زوجین لازم است

تقویم و قیمت

قیمت هر نفر اضافه : تومان 69000

اردیبهشت 1401

 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • 27
  770
 • 28
  770
 • 29
  770
 • 30
  770
 • 31
  577.5
 • 1
  577.5
 • 2
  577.5
 • 3
  577.5
 • 4
  770
 • 5
  770
 • 6
  770
 • 7
  577.5
 • 8
  577.5
 • 9
  577.5
 • 10
  577.5
 • 11
  577.5
 • 12
  577.5
 • 13
  577.5
 • 14
  577.5
 • 15
  577.5
 • 16
  577.5
 • 17
  770
 • 18
  770
 • 19
  770
 • 20
  770
 • 21
  577.5
 • 22
  577.5
 • 23
  577.5
 • 24
  770
 • 25
  770
 • 26
  770
 • 27
  770
 • 28
  577.5
 • 29
  577.5
 • 30
  577.5
 • 31
  770
 • 1
  770
 • 2
  770
 • 3
  770
 • 4
  577.5
 • 5
  577.5
 • 6
  577.5

خرداد 1401

 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • 31
  770
 • 1
  770
 • 2
  770
 • 3
  770
 • 4
  577.5
 • 5
  577.5
 • 6
  577.5
 • 7
  770
 • 8
  770
 • 9
  770
 • 10
  770
 • 11
  577.5
 • 12
  577.5
 • 13
  577.5
 • 14
  577.5
 • 15
  577.5
 • 16
  770
 • 17
  770
 • 18
  577.5
 • 19
  577.5
 • 20
  577.5
 • 21
  577.5
 • 22
  770
 • 23
  770
 • 24
  770
 • 25
  577.5
 • 26
  577.5
 • 27
  577.5
 • 28
  770
 • 29
  770
 • 30
  770
 • 31
  770
 • 1
  577.5
 • 2
  577.5
 • 3
  577.5
قیمت به هزارتومان می باشد تخفیف دار