ارسال درخواست رزرو (رایگان)

950,000 تومان /
هر شب
در ماه
قیمت ایام خاص
این اقامتگاه در حال حاضر قابل رزرو نمی باشد
کد اقامتگاه: 11379

مجتمع گردشگری خورشید اردهال (5)

اصفهان ، کاشان
 • بوم گردی
  اتاق خصوصی
 • 5 نفر ظرفیت استاندارد
  حداکثر 7 نفر
 • امکانات خواب
 • Jeya

درباره اقامتگاه

مشاهده بیشترقوانین صاحبخانه

ساعت خروج : 12:00
ساعت ورود : 14:00
استعمال دخانیات مجاز نیست
امکان برگزاری جشن وجود ندارد
ارائه مدرک محرمیت برای زوجین لازم است

تقویم و قیمت

قیمت هر نفر اضافه : تومان 69000

اردیبهشت 1401

 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • 27
  950
 • 28
  950
 • 29
  950
 • 30
  950
 • 31
  712.5
 • 1
  712.5
 • 2
  712.5
 • 3
  712.5
 • 4
  950
 • 5
  950
 • 6
  950
 • 7
  712.5
 • 8
  712.5
 • 9
  712.5
 • 10
  712.5
 • 11
  712.5
 • 12
  712.5
 • 13
  712.5
 • 14
  712.5
 • 15
  712.5
 • 16
  712.5
 • 17
  950
 • 18
  950
 • 19
  950
 • 20
  950
 • 21
  712.5
 • 22
  712.5
 • 23
  712.5
 • 24
  950
 • 25
  950
 • 26
  950
 • 27
  950
 • 28
  712.5
 • 29
  712.5
 • 30
  712.5
 • 31
  950
 • 1
  950
 • 2
  950
 • 3
  950
 • 4
  712.5
 • 5
  712.5
 • 6
  712.5

خرداد 1401

 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • 31
  950
 • 1
  950
 • 2
  950
 • 3
  950
 • 4
  712.5
 • 5
  712.5
 • 6
  712.5
 • 7
  950
 • 8
  950
 • 9
  950
 • 10
  950
 • 11
  712.5
 • 12
  712.5
 • 13
  712.5
 • 14
  712.5
 • 15
  712.5
 • 16
  950
 • 17
  950
 • 18
  712.5
 • 19
  712.5
 • 20
  712.5
 • 21
  712.5
 • 22
  950
 • 23
  950
 • 24
  950
 • 25
  712.5
 • 26
  712.5
 • 27
  712.5
 • 28
  950
 • 29
  950
 • 30
  950
 • 31
  950
 • 1
  712.5
 • 2
  712.5
 • 3
  712.5
قیمت به هزارتومان می باشد تخفیف دار